PSV kan meer halen uit het talent uit de eigen Regio: het PSV-scoutingbeleid nader bekeken.

PSV is qua seizoenskaarthouders diep geworteld in Zuid-Oost Brabant. Opvallend is echter dat er zelden talenten uit de regio met toch zo´n 762.000 inwoners, waar volop talent zou moeten zijn, doorbreken in het eerste elftal. Wat is hiervan de oorzaak? En wat kan PSV veranderen het aanwezige talent in zijn regio beter te benutten?

Als we naar de kaart kijken waar de seizoenkaarthouders van PSV wonen, zien we een duidelijk concentratie is Zuid-Oost Brabant:

Waar wonen de seizoenkaarthouders van PSV?

Je zou zeggen dat het logisch zou zijn, dat PSV er alles aan zou doen om ook spelers uit de regio in het 1e elftal te krijgen. Feit is echter dat er amper spelers uit de eigen regio doorbreken in de 1e elftal van PSV. Uit zulk een grote vijver que inwonertal zouden toch regelmatig talenten geschikt voor de Nederlandse top moeten voortkomen. Vergelijk het met IJsland dat met 335.000 de helft van het aantal inwoners telt en komende zomer deelneemt aan het W.K…..

Als we kijken naar hoeveel spelers afkomstig van een amateurclub uit Zuid-Oost Brabant de afgelopen 10 seizoen meer dan 5 wedstrijden in PSV speelde, blijft dit aantal beperkt tot 1: Otman Bakkal, die zijn laatste wedstrijden speelde in het seizoen 2010-2011.

Vreemd dus dat uit zo´n groot achterland zo weinig spelers voor PSV 1 voortgebracht worden. Om de oorzaak hiervan de achterhalen, is het goed om een aantal punten in de jeugdopleiding van PSV te analyseren:

1. Hoe komen spelers de opleiding binnen?

Als we de laatste 10 jaar van PSV onder 19, het eindstation van de opleiding, analyseren op dit aspect, zien we 7 groepen:

 • Van een amateurclub uit de eigen regio

GrafiekRegio

Een opvallend klein deel van de spelers die PSV Onder 19 bereiken (11%), is afkomstig van een amateurclub uit de eigen regio. Opvallend daarnaast is dat het gros van deze spelertjes gescout worden als ze 8 of 9 jaar oud zijn en dat PSV stopt met scouten na de 12 jaar bij amateurclubs uit de regio.

Dit is erg onverstandig om voetbal een open skill sport is. Dat betekent dat veel vaardigheden (o.a. techniek, inzicht, kracht, snelheid, motoriek, mentaliteit, besluitvorming) zich steeds moeten aanpassen aan een veranderende omgeving (o.a. medespelers, tegenstanders, ruimtes, bal). Al die variabelen maken het ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk om een voorspelling te doen bij 7 en 8 jarigen over wie er over 10 jaar de beste voetballer is. Het gaat immers om kinderen die nog niet in de pubertijd zitten en waarvan de ontwikkeling op veel gebieden nog een groot vraagteken is. Bron: www.daardan.nl

Het zal dan ook niet verbazen dat weinig van de bovengenoemde namen bekend in de oren klinken. Dat sommige van deze spelers het profvoetbal gehaald hebben, zal meer het resultaat geweest zijn van de faciliteiten en begeleiding van een profclub, dan het daadwerkelijke talent van de spelers. Clint Leemans is de bekendste naam die ertussen staat, maar het is hoogstonwaarschijnlijk dat in zo´n grote vijver geen grotere talenten rondlopen.

 • van een profclub uit de eigen regio

2P

Een klein deel (3%) wordt op latere leeftijd (tussen 12 en 16 jaar) gescout bij een profclub uit de regio, hier zijn nog geen uiteindelijke versterkingen voor het 1e elftal uit voortgekomen.

 • Van een amateurclub uit Noord-Brabant/Limburg

3K

Opvallend: PSV scout in deze regio´s net als in de eigen regio op erg jonge leeftijd, na de leeftijd van 11 jaar wordt er niet meer gescout. Spelertjes die op latere leeftijd beginnen met voetballen of laat-rijp zijn, zijn dus kansloos om in de opleiding bij PSV te komen via een amateurclub in Zuid-Oost-Nederland. Hier heeft met Jorrit Hendrix 1 speler het 1e elftal gehaald.

 

 • Van een amateurclub uit de rest van Nederland

4U

Ook hier weer opvallend: PSV scout veel bij amateurclubs in de regio Utrecht, hier wel nog op latere leeftijd. Je kunt je afvragen waarom spelertjes van 8/9 jaar naar Eindhoven komen om te voetballen, vaak in gastgezinnen, terwijl het op deze leeftijd bijna onmogelijk in te schatten is hoe goed ze gaan worden. Tijd- en geldverspilling en kinderdromen die uiteen spatten als ze terug moeten naar hun oude club. Joshua Brenet komt op 17-jarige leeftijd over van Zeeburgia en redt het uiteindelijk wel in het 1e elftal.

 • Van een profclub uit de rest van Nederland

5

J

Verreweg het grootste deel (31%) dat uiteindelijk de Onder 19 haalt, wordt gescout bij een profclub in Nederland. Met Depay, Locadia en Bergwijn hebben van deze groep 3 spelers het 1e elftal gehaald en zijn er met Lammers, Piroe, Lonwijk, Gudmundsson en De Wijs een aantal spelers waarvan dit verwacht kan worden. Niet zo gek omdat er pas op latere leeftijd echt gericht gescout kan worden: de gemiddelde leeftijd van deze groep is 14,2 jaar.

Nadeel alleen bij deze groep is dat er een flinke reisafstand is af te leggen, of er een gastgezin voor de speler gevonden moet worden. Lees en hoor hier de ervaringen van Memphis Depay nadat hij gescout was door PSV.

Dit brengt flink wat koste met zich mee en in deze spelers dient veel tijd geïnvesteerd te worden voor de begeleiding.

Toch is deze manier van scouten efficiënt en ter versterking van de O15 t/m O19 waar toch spelers wegvallen is dit een goede manier. Zaak is wel te waken dat het een echte kwaliteitsimpuls is en dat ze spelers die al in de opleiding zitten niet in de weg zitten.

Idealiter vind je talenten van dit niveau in je eigen regio die bekend zijn met de cultuur van Zuid-Oost-Brabant en deze zullen er ook ongetwijfeld rondlopen, alleen blijven ze op dit moment onder de radar omdat PSV te vroeg scout en daardoor een grote groep talenten die later rijp zijn of boven komen drijven uitsluit voor de opleiding.

 • Uit België

6

B

Toch een opvallend groot aandeel van de jeugd die uiteindelijk de onder 19 haalt is afkomstig uit België. Hierbij valt op dat een deel al op jonge leeftijd gescout wordt net als in de eigen regio, terwijl een ander deel op latere leeftijd, maar altijd bij profclubs wordt gescout. Als je 12 jaar bent en nog niet bij een profclub zit, ben je (een enkele uitzondering daargelaten) volgens PSV niet meer geschikt om de opleiding te komen versterken. Laatbloeiers of laat-rijpe spelers (enkele voorbeelden hiervan zijn Jens Toornstra, Jaap Stam, Edwin van der Sar, Dirk Kuijt, Ruud van Nistelrooy) maken derhalve geen kans nog gescout te worden.

Opvallend ook dat niemand van de Belgische spelers een basisplaats in het eerste elftal hebben gehaald. Er is ongetwijfeld veel geïnvesteerd (reiskosten, gastgezinnen) in deze spelers met 0 rendement, ondanks dat ze vaak nog op latere leeftijd gescout zijn. Mijn advies is dan ook, om hiermee te stoppen en te focussen op talenten uit de eigen regio.

 • Uit de rest van de wereld

7

Bu

In een later stadium van de jeugdopleiding (gemiddeld 16 jaar) scout PSV in het buitenland, vooral Denemarken en Servië zijn hierbij populair. Ook hierbij geldt dat geen van deze spelers ook maar enige aanspraak kon maken op het eerste elftal, terwijl het halen van een speler uit het buitenland een flinke investering qua huisvesting en begeleiding met zich meebrengt. Kortom: ook dit is in de laatste 10 jaar weggegooid geld gebleken en het lijkt verstandig dat PSV hiermee stopt en energie steekt in meer voor de hand liggende oplossingen.

 

2. Hoe doorloopt een lichting de PSV-opleiding

Voor de beeldvorming is het goed om een jeugdlichting in de PSV-opleiding te volgen. Als voorbeeld nemen we de lichting van 1998 (op dat moment het jongste team):

E

Hierbij val het volgende op:

 • Geboortemaandeffect

Dit is de naam voor het verschijnsel waarbij spelers die zijn geboren in de eerste maanden van hun jaargang een oneerlijk voordeel genieten ten opzichte van ‘laatgeboren’ spelers. De vroeggeboren kinderen worden vaker als talentvol gezien – terwijl ze veelal niet beter zijn, maar simpelweg rijper of ouder.

Bij dit team zijn 15 van de 17 spelers zijn geboren in de eerste helft van het jaar. De talentvolle generatie van 98 uit de regio was dus bijna kansloos om in de opleiding te komen.

Afbeeldingsresultaat voor geboortemaandeffect voetbal

Hierbij wordt dus aan de korte termijn gedacht: nu goed zijn en wedstrijden winnen, maar hoe is dat in de toekomst?

 • Veel ver van huis scouten

Voor het scouten van deze generatie, maar eigenlijk voor de hele jeugdscouting geldt dezelfde gedachte: `het gras is groener bij de buren´.

Afbeeldingsresultaat voor het gras is altijd groener bij de buren

Slechts 5 van de 17 spelers (29%) wordt gescout in de eigen regio. Met zulk een inwonersaantal moet hier meer uit te halen zijn. We hebben gezien dat er gaandeweg de opleiding veel afvallen omdat in de O19 slechts 11% uit de regio komt.

Ver van huis scouten betekent reiskosten en gastgezinnen: een investering die zich bij scouten op jonge leeftijd niet terugbetaalt, blijkt uit het aantal spelers die onder de 12 jaar buiten Noord-Brabant/Limburg gescout zijn en uiteindelijk het 1e elftal halen.

 • 13 van de 17 halen zelfs het profvoetbal niet

Slechts 4 spelers van deze generatie spelen nu nog bij een profclub en het is nog maar de vraag hoe ver zij nog gaan komen. Van Rigo en Peeters wordt veel verwacht, maar het is nog altijd maar de vraag in hoeverre ze dit gaan waarmaken. De overige 13 spelers zij een illusie armer beland bij een amateurclub, of zelfs gestopt.

3. FUNdament

Omdat het rendement van de jeugdopleiding achterbleef, heeft PSV In de zomer een nieuwe opzet van de onderbouw (onder 8 t/m onder 12) geïmplementeerd: FUNdament. Op 5 lokaties in Zuid-Nederland worden 50 hele jonge voetballertjes gedurende 4 jaar klaargestoomd voor het latere D1 team van PSV.  Ze spelen gedurende deze 4 jaar niet in een PSV shirt, kunnen niet uit de opleiding worden gezet, trainer ‘slechts’ 2 x in de week en de nadruk ligt op Fun. Na die 4 jaar selecteert PSV dus de beste 13-14 jongetjes uit die 50. Bron: www.daardan.nl

Alle stadia in het Long Term Athlete Development model

Dit zijn allemaal uitstekende ontwikkelingen gebaseerd op het Long Term Athlete Development-concept (klikken download een PDF-bestand). Op deze manier kunnen kinderen dicht bij huis blijven spelen wat heel belangrijk is op jonge leeftijd, is er de druk van het PSV-shirt niet, vindt er geen overbelasting en burnout plaats en houden kinderen vooral plezier in het spelletje.

Verder is natuurlijk een prima zaak dat PSV-trainers nu ieder jaar 50 en volgend jaar al 70 nieuwe kinderen gaan opleiden. Dat is heel wat beter dan de 10 nieuwe F-spelers in de jaren ervoor. Dit vergroot de talentenvijver. Hoe groter de vijver, hoe meer vissen je erin gooit, des te groter de kans dat er eentje heel groot gaat worden later. Aan de andere kant is het doodzonde dat PSV blijft volharden in het scouten van hele jonge kinderen, omdat je er op die leeftijd nog helemaal niets van kan zeggen. Het op vroege leeftijd toch blijven selecteren van talent wat PSV nu doet, betekent automatisch ook dat je ander talent buitensluit. Bron: www.daardan.nl

Daarnaast blijft PSV ook bij het FUNdament-traject volharden in het geboortemaand-effect. PSV gaat gewoon door met het scouten van jongens die in de eerste maanden zijn geboren. Bij PSV O9 komt  75% uit de eerste 6 maanden,  bij PSV O10 is dat 77%. Het gros van die jongens komt ook nog eens uit januari, februari en maart en de jongens die uit de laatste 3 maanden van het jaar komen zijn op 1 hand te tellen.

 

4. Aanbeveling: Leer van IJsland en geef het voetbal in de regio een impuls om hier later de vruchten van te plukken

Wat heeft een land als IJsland gedaan om uit zo´n klein inwonersaantal zo´n hoog rendement te halen?

 • Investeren in de infrastructuur en faciliteiten 

Vijftien jaar geleden besliste de regering van IJsland om meer te investeren in het voetbal, de populairste sport op het eiland. Dat uitte zich onder meer in de bouw van een tiental grote indoorhallen met kunstgrasvelden waardoor er het hele jaar door in optimale omstandigheden kon worden getraind.

Afbeeldingsresultaat voor indoorhallen ijsland

Toepasbaarheid voor PSV:

Bij PSV en de regionale clubs zijn de faciliteiten over het algemeen al van een erg hoog niveau: veel clubs hebben schitterende accommodaties en kunstgrasvelden zodat er ook onder slechte weersomstandigheden getraind kan worden. Maak hier dan ook gebruik van.

Om in de winterstop jeugdspelers een stimulans te geven, kan gedacht worden aan indoor-toernooien onder de vlag van PSV. In de Kerstvakantie en in weekenden in de maanden januari en februari, waarin de jeugdcompetities stilliggen, is dit een flinke impuls voor het jeugdvoetbal. In Someren en Waalre liggen uitstekende indoorhallen met kunstgras die hiervoor geschikt zijn. maak het daarnaast laagdrempelig door het inschrijfgeld laag te houden, geld moet geen belemmering zijn om niet te komen.

Afbeeldingsresultaat voor sporthal hoeveland

Daarnaast is het meteen een uitstekende manier om een beeld te krijgen van het aanwezige regionale voetbaltalent.

Ook is er een lange zomerstop in het jeugdvoetbal: van half mei t/m eind augustus ligt het jeugdvoetbal stil: meer dan 3 maanden waarin spelertjes zich niet of weinig ontwikkelen! Terwijl de weersomstandigheden in deze periode juist uitstekend zijn.

In Eindhoven liggen 4 Cruijff Courts, een ideale plek om ´s avonds en in de vakanties 4 tegen 4-jeugdtoernooien te organiseren voor jeugdspelers uit de regio. Door dit ook onder de vlag van PSV te doen, zou dit de aantrekkingskracht flink vergroten en maak het laagdrempelig door gratis te doen.

Afbeeldingsresultaat voor cruijff court eindhoven

PSV organiseert nu de soccerschool: een goed initiatief en een goede mogelijkheid voor regionale talenten om zich te laten zien. Hiermee wordt echter alleen maar een kleine groep bereikt, mede door het flinke bedrag aan inschrijfgeld. Door het inschrijfgeld lijkt het meer op een verdien-model, dan het ook daadwerkelijk omhoog brengen van het niveau van regionale spelertjes. Door de Soccerschool gratis te maken of voor een symbolisch laag bedrag te organiseren, wort niemand uitgesloten en wordt het voor meer spelertjes interessant.

 • Investeren in trainers en gelijke behandeling voor spelers zodat geen talent verloren gaat

De jonge voetballers krijgen een oerdegelijke opleiding, want IJsland professionaliseerde de voorbije vijftien jaar ook het trainerskorps dat jong talent naar de top moet brengen. Het land heeft op dit moment zowat 630 trainers met een UEFA B-licentie en 200 met een UEFA A-licenties. Al die trainers krijgen een salaris van de gemeente of van de voetbalclub waar ze aan verbonden zijn en krijgen ook de kans om elders in Europa stage te gaan lopen en hun kennis verder uit te breiden.

Toepasbaarheid voor PSV:

Gebruik de gediplomeerde trainers die je hebt om trainingen op locatie te geven bij amateurclubs in de regio en om alle jeugdtrainers op te leiden om de kwaliteit van trainers en daardoor jeugdspelers in de regio te verhogen. Doe dit minimaal 3x per jaar zodat de opgedane kennis niet verloren gaat en om het warm te houden. Trainerscursussen bij de KNVB zijn prijzig en dienen vaak gevolgd te worden op een centrale locatie, wat voor veel trainers een drempel is. Door het gratis en op locatie te doen, wordt deze drempel weggenomen.

Creëer hierdoor de randvoorwaarden voor alle spelertjes om zich optimaal te ontwikkelen en zich ook te kunnen laten zien aan scouts van PSV. Laat willekeurige spelers van amateurclubs uit de regio minimaal 3x per jaar kosteloos bij PSV trainen. Spelertjes krijgen een boost omdat ze merken dat er veel mogelijk is en PSV jeugdscouts kunnen op die manier de regio in kaart brengen en de individuele vooruitgang van spelertjes volgen.

Ga pas voor de onder 13 een team samenstellen, zoveel mogelijk met spelers van clubs uit de regio en blijf de ontwikkeling van spelers bij amateurclubs volgen tot hun 18e. Plekken die vrijkomen door afvallers kunnen aangevuld worden met laatbloeiers uit de regio of talenten van andere profclubs, zoals het nu ook gebeurt.

Zet het jeugdvoetbal in de eigen regio echt op poten en communiceer dit ook naar buiten toe in samenwerking met de clubs in de regio. Een win-win-situatie die de moeite waard is te implementeren!